Mitsubishi apresenta o novo Eclipse Cross 2022

O mitsubishi eclipse cross chega com 5 versões

O mitsubishi eclipse cross GLS 1.5 Turbo pelo preço de R$159.990,00

O mitsubishi eclipse cross HPE 1.5 Turbo pelo preço de R$177.990,00

O mitsubishi eclipse cross HPE-S 1.5 Turbo pelo preço de R$197.990,00

O mitsubishi eclipse cross HPE-S 1.5 Turbo S-AWC pelo preço de R$207.990,00

O mitsubishi eclipse cross HPE-S Sport 1.5 Turbo pelo preço de R$209.990,00